2011 m. balandžio 28 d., ketvirtadienis

Kiaušinių marginimas vašku ir margučių ridenimo varžybos        Balandžio 26 d. Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų vidurinėje mokykloje dar tvyrojo velykinė nuotaika - mokyklos mokytojai ir mokiniai mokėsi vašku marginti kiaušinius. Direktorės pavaduotojas papildomam ugdymui Darius Mockevičius ir Dalia Mockevičienė supažindino su lietuviškomis kiaušinių marginimo tradicijomis. Visi turėjo galimybę baltą kiaušinį paversti meno šedevru. Mokytojos pastebėjo – marginimas vašku labai ramina, nes tai –  kruopštus darbas, atidumo reikalaujantis darbas. Beveik visi dalyviai vašku išmargino po kelis kiaušinius ir nudažė juos įvairiausiomis spalvomis.       
        Mokiniai ir mokytojai į šį renginį atsinešė po vieną ar du namuose dažytos margučius. Dauguma jų – dažyti svogūnų lukštais, tačiau po šios dienos kūrybinių dirbtuvių dauguma sakė, kad Atvelykiui kiaušinius margins vašku. Renginio pabaigoje visų laukė kiaušinių ridenimo varžybos, kurių nugalėtoja tapo Irina Podelinskaja.

LŽT komanda

2011 m. balandžio 27 d., trečiadienis

Kultūros diena Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų vidurinėje mokykloje

Balandžio 15 dieną pasaulis mini kultūros dieną. Šią dieną Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų vidurinės mokykloje vyko stalo žaidimų varžytuvės. Pertraukų metu mokiniai ir mokytojai galėjo išbandyti jėgas prie įvairių stalo žaidimų. Didelį susidomėjimą turėjo šachmatai, juk tai išmonės ir kantrybės reikalaujantis žaidimas. Klasikinis žaidimas – domino daugumai dalyvių sukėlė nostalgiją.     

LŽT komanda

2011 m. balandžio 17 d., sekmadienis

Esė “Ugnis – tai laisvė”

Esė pagal J. Marcinkevičiaus dramą „Prometėjas“
Ugnis – tai laisvė

  
       Ugnis į pasaulio raidą įnešė labai didelį indėlį. Sunku įsivaizduoti, kas būtų buvę, jei ugnies mūsų gyvenime nebūtų. Jei Prometėjas, užuot atnešęs ją žmonėms būtų atidavęs negailestingajam Dzeusui...
       Kuo tuomet būtume mes, žmonės? Galbūt bejausmiai ir bedvasiai daiktai, kurie neskirtų gėrio nuo blogio? Gal... Ugnis nėra tik materialus daiktas, kuriuo galime „pasotinti savo pilvą“. Tai žmogaus gyvenimo simbolis. Ugnis, kaip ir mes, kažkada užsižiebia ir pradeda liepsnoti. Kurį laiką liepsna didėja, bet vėliau, kaip ir žmogaus gyvenimas, pradeda gesti, kol visiškai užgęsta...
       J. Marcinkevičiaus dramoje „Prometėjas“ ugnis vaizduojama taip pat kaip nematerialus dalykas. Ji tarsi žmonių laisvė galvoti, mąstyti ir tyrinėti. Ugnis skirta visiems. Nėra tokio žmogaus ar žmonių grupės, kurie neturėtų teisės būti laisvi. Deja, tiek senovėje, tiek dabartyje buvo ir yra tokių, kurie neturi laisvės. Labiausiai gaila tų žmonių, kurie patys jos atsisako. Kol jie patys neišdrįs pasipriešinti, tol jie ir bus „kaliniai“. Panašiai teigė ir Kristianas Nestelas Bouvis: „Nėra tirono, baisesnio už įprotį, ir žmogus, kol nesipriešina jo paliepimams, negali būti laisvas.“ Vis dėlto, laisvė yra svarbiausias žmogaus turtas pasaulyje. Tik būdamas laisvas gali džiaugtis gyvenimu, kad ir koks jis bebūtų. Tik būdamas laisvas gali tyrinėti, ieškoti, suprasti ir atrasti. Gali pasitelkęs savąjį protą ir jausmus, „ieškoti ryšio, prasmės ir tikslo“...
       Būkime aktyvūs ir nepriklausomi nuo jokios despotijos, juo labiau savo įpročių. „Žmogus aukščiausią aktyvumą pasiekia galėdamas mokytis suprasti, todėl, kad supratęs žmogus yra laisvas“, – sakė Benediktas Spinoza. Tapkime tokie, kokia būna nesutramdoma ugnis, kai ji supyksta ir sunaikina ištisus miškus, kaimus ir visą kita, kas pasitaiko jos kelyje. Tik mes, šią jėgą panaudokime taikai, pasaulio pažinimui, savęs ir savo talentų atskleidimui. „Ir nepaverskime ugnies grandinėm, kurios sukaustys mus“...

Rimvydas Šimulynas
Visagino „Verdenės“ gimnazija
10 klasė

2011 m. balandžio 15 d., penktadienis

Kiaušinių marginimas vašku ir margučių ridenimo varžybos

DĖMESIO!!!
Šių metų balandžio 26 d., antradienį 14 val.
Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų vidurinės mokyklos
konferencijų salėje
KIAUŠINIŲ MARGINIMAS VAŠKU IR
MARGUČIŲ RIDENIMO VARŽYBOS
Atsinešk virtą kiaušinį ir margutį!                                

2011 m. balandžio 13 d., trečiadienis

Susitikimas su SVARU nukeliamas

DĖMESIO!!!
Susitikimas su SVARU nukeliamas
vėlesniam laikui.
Tiksli data bus paskelbta vėliau
Atsiprašome už iškilusius nepatogumus.

Susitikimas su "Židinio" suaugusiųjų vidurinės mokyklos bendruomene

Balandžio 7 d. Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų vidurinėje mokykloje jaunimo iniciatyvinė grupė „Židinys“  sukvietė mokyklos bendruomenę į filmo „Requiem for a dream“ peržiūrą.     
Šis filmas pasirinktas ne atsitiktinai. Juo norėta atkreipti jaunų žmonių dėmesį į priklausomybes bei jų pasekmes. Po filmo buvo diskutuojama narkotikų tema. Susitikimo dalyvius pakerėjo filmo garso takelis.

LŽT komanda

2011 m. balandžio 7 d., ketvirtadienis

Kviečiame dalyvauti kūrybinese dirbtuvese

Gegužės 24 d. Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų vidurinėje mokykloje vyks baigiamasis projekto „Liepsnojantis ‚Židinys‘“ renginys. Viena iš renginio programos dalių – kūrybinės dirbtuvėlės (pvz., dekupažo, mezgimo, maisto gaminimo ir pan.). LŽT komanda kviečia prisijungti kiekvieną, kuris moka kažką įdomaus meistrauti, gaminti. Priemones pagal galimybes parūpinsime. Dirbtuvėlių darbo laikas mokyklos erdvėse:
12:00 – 14:00 val.
15:30 – 17:45 val.
LŽT komanda laukia idėjų ir iniciatyvų iki balandžio 15 d. el.paštu liepsnojantis.zidinys@gmail.com.
Renginio metu lauksime svečių ne tik iš Vilniaus, bet ir iš kitų miestų. Tad būkime kūrybiški!

LŽT komanda

Konkursas Prieš rūkymą

Konkursas Aš - Europos pilietis

Konkursas Liepsna

Nuotraukų konkursas Aš po pamokų

Konkursas Spektaklio recenzija

Spektaklio „Tas uždraustas žodis ‚Laisvė‘“ pristatymas Klaipėdoje

        2011 m. kovo 31 d. Liepsnojančio Židinio Teatras išvyko gastrolių į Klaipėdą. Ankstyvą rytą prasidėjusi kelionė žadėjo daug gerų emocijų ir naujų pažinčių. Pirmasis Klaipėdoje aplankytas objektas aišku buvo Baltijos jūra, vėliau aplankėme kruizinių laivų terminalą. Tačiau šios kelionės tikslas – dalyvavimas integruotame projekte – konferencijoje „Lietuvos laisvės nešėjai“, kurią rengė Klaipėdos Naujakiemio suaugusiųjų vidurinė mokykla ir Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų vidurinė mokykla. Prieš konferenciją vyko intensyvūs pasiruošimo darbai – visi jaunimo iniciatyvinės grupės „Židinys“ nariai įsitraukė į spektaklio širmų statymą, garso technikos sureguliavimą ir aktorių grimavimą.
        Klaipėdos Naujakiemio suaugusiųjų vidurinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė Severija Rudeičiukienė su mokiniais vedė konferenciją. Jos metu buvo pristatyti mokinių atlikti projektai, buvusi tremtinė papasakojo savo istoriją, kuri visus labai sudomino. Konferenciją „Lietuvos laisvės nešėjai“ užbaigė Liepsnojančio Židinio Teatro spektaklis „Tas uždraustas žodis ‚Laisvė‘“, kuris žiūrovus nukėlė į 1972 m., kuomet jaunimas kovojo už laisvę ne ginklu, o savo gyvybe.
        Dėkojame Klaipėdos Naujakiemio suaugusiųjų vidurinės mokyklos direktoriui Pranui Surbliui, mokytojams ir mokiniams už šiltą priėmimą.

LŽT komanda

2011 m. balandžio 5 d., antradienis

Konkursas Teatro kaukė

Konkursas pratęsiamas iki gegužės 1 dienos.

LŽT komanda 
Šių metų balandžio 14 d., ketvirtadienį 14 val.
Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų vidurinėje mokykloje, Konferencijų salėje

KULTŪROS DIENOS PROGA SUSITIKIMAS SU

SVARU
 iš grupės „G & G Sindikatas“ 

Pažintis su įvairių subkultūrų
(hipių, pankų, skinų, metalistų, gotų ir kt.)
atsiradimo istorija, filosofija, išraiškos būdais, mitais,
 bei pilietiškumo ugdymu.

Teatro diena "Židinio" suaugusiųjų vidurinėje mokykloje


Kovo 28 d. Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų vidurinės mokyklos bendruomenė paminėjo Teatro dieną. Jaunimo iniciatyvinė grupė „Židinys“ atrinko vertingus lietuviškus filmus, kurie turbūt geriausiai atspindi jaunimo problemas. Šio susitikimo metu buvo peržiūrinti du filmai: „Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“ ir „Pykst, pokst, tu negyvas“.

LŽT komanda