Projektas "Liepsnojantis Židinys"

Jaunimo iniciatyvų projektas "Liepsnojantis Židinys"

Projektas Liepsnojantis „Židinys“ buvo skirtas Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos bendruomenei, kurią supa neigiami stereotipai ir išankstinės nuostatos. Kadangi projektas susilaukė didelio dėmesio ne tik projekto komandos „namuose“ – Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijoje, bet ir daugelyje kitų Lietuvos vietų (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Utenoje, Visagine, Druskininkuose) teigiame, kad projekto veiklos įvykdytos sėkmingai. Projekto metu ir jam pasibaigus, pastebėjome teigiamus pokyčius ne tik Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijoje, bet ir veiklose dalyvavusių įstaigų bendruomenėse, kurias mes jau vadiname savo draugais. Projekto metu įvykdėme daugiau nei buvome suplanavę, atitinkamai turėjome daugiau laiko. Projekto trukmė – 9 mėnesiai. Laikui bėgant projekto komanda taip pat padidėjo. Prie projekto pradžioje buvusių 8 narių prisijungė 4. Pagrindinės temos, kurios buvo analizuojamos projekto metu yra diskriminacija, laisvė, kūrybiškumas, saviraiška, asmeninis tobulėjimas. Tam pasitarnavo daug metodų: socialinė drama, forumo teatras, patyriminiai kūrybiškumą ir komandinį darbą skatinantys žaidimai, filmų analizė, diskusijos, asmeninės konsultacijos ir pan. Apie pasiektus puikius rezultatus byloja nuotraukų paroda bei išleistas DVD Tas uždraustas žodis „Laisvė“, kuriame taip pat galima rasti gausybę projekto nuotraukų, pagrindinį kūrinį – spektaklį Tas uždraustas žodis „Laisvė“ ir filmuką Liepsnojantis „Židinys“, kuriame užfiksuota daugybė projekto akimirkų bei projekto komandos narių mintys apie tai, kaip projektas pakeitė jų gyvenimus ir kaip komanda tapo tuo pokyčiu, kurį norėjo matyti pasaulyje.

The project „Burning Fireplace (Židinys)“ was oriented towards the community of gymnasium as it was surrounded by negative stereotypes and prejudices. Knowing that the project received much attention not only “at home” where the project team is located – Vilnius „Židinio“ Gymnasium for Adults, but also in other places in Lithuania (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Utena, Visaginas, Druskininkai), we state that the activities of the project were implemented successfully. During the project and after it was finished, we noticed positive changes not only in the Vilnius „Židinio“ Gymnasium for Adults, but also in the activities of the communities of other institutions we now call our friends and which were involved in the project. We produced more than we planned during the project, accordingly we had more time. The endurance of the project – 9 months. During the project the project‘s team enlarged. The primary team of the project of 8 people expanded by 4 more members. The main topics which were analyzed during the project were discrimination, freedom, creativity, self – realization, personal growth. Many methods were used for reaching the goals: social drama, forum theatre, experiential learning techniques for developing creativity and team work, film analysis, discussions, personal consultations, etc. The reached goals are reflected in the photo exhibition and published DVD „That forbidden word FREEDOM“, where you can find many photos from the project, main piece of art – the play „That forbidden word FREEDOM“ and short movie „Burning Fireplace“, which depicts many moments from the project and the thoughts of team members about life changing experience of the project and the way the team became the change they wanted to see in the world.

Rezultatai

Spektaklis "Tas uždraustas žodis Laisvė"

Nuotraukų paroda "Tas uždraustas žodis Laisvė"DVD "Tas uždraustas žodis Laisvė"


Projektą Liepsnojantis „Židinys” vykdo Liepsnojančio Židinio Teatras.
Projektą dalinai finansuoja ES programa Veiklus jaunimas.
Projektą globoja Vilniaus „Židinio” suaugusiųjų vidurinė mokykla.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą