2012 m. liepos 25 d., trečiadienis

LŽT vasaros gastrolės2012 m. birželio 28 d. vakarą Liepsnojančio Židinio Teatro komanda išvyko kasmetinių vasaros gastrolių. Po atpalaiduojančios pirties ir gitaros stygų virpesių prie laužo režisieriaus asistentės Sandros sodyboje, apsuptoje laukinių miškų ir pievų, prasidėjo intensyvus pasiruošimas pirmajam pasirodymui – spektakliui “Byla Nr. 98” Užpaliuose (Utenos r.). Kadangi, LŽT Užpaliuose lankėsi jau antrą kartą, malonu buvo pamatyti draugišką Užpalių kultūros centro direktorės p. Birutės veidą. Taip pat buvo malonu sulaukti pilnos salės žmonių, po spektaklio pabendrauti su Užpalių miestelio bendruomenės atstovais.
Tą patį vakarą, t.y. birželio 29 d. LŽT išvyko į Visaginą, kur režisieriaus Edvino tėvų namuose ant stalo garavo vakarienė, o šalia Visagino esančiame sode laukė jau paklotos lovos. Naktį, prie laužo, aktoriai analizavo buvusį pasirodymą bei ruošėsi kitam.
Išaušus birželio 30-osios rytui, o tiksliau pasakius, jau įdienojus, po sočių pietų pas režisieriaus Edvino tėvus, LŽT atvyko į Visagino kultūros centrą “Banga”, kur įvyko antrasis vasaros turo pasirodymas. Naujieji LŽT komandos nariai buvo maloniai nustebinti Visagino miesto svetingumu. Kaip ir praeitais metais, buvome pavaišinti pietumis, pasiruošti spektakliui padėjo savaitgalį nepagailėję laiko šviesų bei garso technikai, stalius. Tad laiko liko ir maudynėms Visagino ežere, esančiame vos už kelių metrų nuo kultūros centro “Banga”. Pasirodymas Visagine buvo įsimintinas tuo, kad LŽT buvo suteikta galimybė pasinaudoti itin puikia ir daugiafunkcine šviesų bei garso technika, o tai spektakliui suteikė visiškai kitų spalvų.
Po pasirodymo Visagine, jau gerokai pavargę, vykome į Ignaliną. Aktoriaus Ričardo giminių sodyboje ant ežero kranto mūsų vėl laukė puikus laikas – gera teatro gerbėjų kompanija bei pirtis. Pasigaminę vakarienę ir kitos dienos pietus, sėdome analizuoti pasirodymo Visagine. Tokia jau ta aktorių dalia – siekti tobulumo. Ir drąsiai galime teigti, kad jis buvo pasiektas. Rytą, atsikėlę bei nusiprausę ežere, vykome į Vidiškes (Ignalinos r.), kur 15 val. turėjo įvykti trečiasis pasirodymas. O pasiruošimas jam buvo nelengvas, kadangi gan staigiai įšilo oras, o darbo buvo daug, nes reikėjo visiškai užtamsinti salę, išspręsti elektros laidų rebusus. Bet teatre juk kiekvienas žino savo darbą. Taigi pasiruošimas buvo baigtas laiku. Kitaip ir būti negalėjo, juolab, kad viso turo programa su griežtomis laiko ribomis, buvo apgalvota iš anksto, pvz., pietums paskutiniąją turo dieną buvo skirta vos 20 min. Pasirodymas Vidiškėse, kaip jau minėta, buvo nepriekaištingas. Po jo teatras gavo dovanų – knygą apie Ignaliną. Taip pat įstrigo kultūros namų vedėjos žodžiai: “Atvažiuokite pas mus dar kartą. Aš jums leisiu daryti viską.” Dėja nebuvo laiko pabendrauti su Vidiškių bendruomene, nes turėjome skubėti į Dūkštą (Ignalinos r.). Viską susitvarkėme per rekordinį laiką – 25 min. Teko stipriau paspausti greičio pedalą, kad greitai įveiktume 35 km atstumą iki Dūkšto ir dar spėtume pasiruošti iki 19 val. Kaikurie netikėjo, kad spėsime, bet suspėjome, ir dar laiko liko. Paskutinysis vasaros turo ir paskutinysis sezono pasirodymas praėjo taip pat sklandžiai. Visų pasirodymų metu žiūrovai turėjo galimybę pamatyti jaunimo iniciatyvų projekto “Liepsnojantis Židinys” pagal programą “Veiklus jaunimas”, vykdyto 2011 m. nuotraukų parodą “Tas uždraustas žodis Laisvė”, kurią kaskart kabindavome pasirodymų vietose. Žiūrovai, matę spektaklį “Tas uždraustas žodis Laisvė” galėjo jį prisiminti bei palyginti su išplėstąja jo versija – spektakliu “Byla Nr. 98”.
LŽT komanda dėkoja Užpalių kultūros centro direktorei p. Birutei Minutkienei, Visagino kultūros centro direktoriaus pavaduotojai kultūrai Violetai Abarienei, Vidiškių kultūros namų vedėjai, Dūkšto kultūros namų vedėjai Linai Staliauskienei už šiltą priėmimą. Taip pat LŽT komanda dėkoja Vandai ir Alfonsui Šimulynams už skanų maistą ir nakvynę, Mildai Tumėnienei už nakvynę, Mindaugui Veikučiui už paskolintą autobusiuką, Zigmui Sabui už sukaltą “LŽT paramos dėžutę”.
Apie LŽT vasaros turą rašė Ignalinos laikraštis “Mūsų Ignalina”, interneto puslapiai visaginietis.lt, tts.lt, visaginas.lt.
Šiuo vasaros turu pasibaigė dar vienas LŽT sezonas. Galime tvirtai teigti, kad metai buvo kupini darbo, įvairiausių emocijų – dažniausiai gerų, keitėsi teatro aktoriai, keitėsi žiūrovai... Bet, manau, kiekvienas LŽT aktorius pasakytų, kad jo gyvenime teatras šiuo metu užima gan svarbią vietą, kad jis padėjo suvokti daugelį dalykų, padėjo susirasti draugų, suteikė šansą būti pastebėtu, įvertintu... Tai patvirtina nuoširdžios ašaros tariant “Sudie... Man tikrai čia buvo gera...” Tačiau toks yra gyvenimas, kas prasideda, visuomet turi ir pabaigą. Bet juk pabaiga yra kažko naujo pradžia...
Šiais žodžiais kreipiuosi į aktorius, paliekančius teatrą bei žengiančius į platųjį pasaulį: “Įdėjote daug pastangų, kad taptumėte tokie, kokie esate. Tikiu ir žinau, kad teatro liepsna dega jumyse. Puoselėkite ją ir žinokite, kad Liepsnojančio Židinio Teatro durys jums visuomet atviros, nes kiekvienas iš jūsų yra unikalus. Linkiu jums didžiausios sėkmės”

LŽT vadovas
Edvinas Šimulynas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą